tel

Statistika

Števec ogledov : 121159

Že samo ime nam pove, da je življenjska energija izrednega pomena za življenje, tako fizičnega kot etrskega telesa. To je energija, ki omogoča življenje vsem živim bitjem na tem planetu. Tako kot svetloba in velika večina elektromagnetnega sevanja, tudi življenjska energija izvira neposredno iz sonca.

življenjska energija nikakor ni odkritje sodobnega človeka. Skozi zgodovino jo v različnih tradicijah lahko srečamo pod imeni, kot so prana, chi, qi, mana, orenda, danes pa najpogosteje kot orgon ali bioenergija.

Življenjska energija tako kot etrska materija ne pozna nobenih fizičnih ovir. Prežema vse fizične oblike, od atoma do človeka in planeta kot celote, tako da dejansko nikoli nismo popolnoma odrezani od nje. Kjer ni življenjske energije, organizem ne more delovati, ker je to tista energija, ki koordinira fizične molekule in celice telesa ter ga drži skupaj kot en zaključen organizem.

Brez življenjske energije je telo le skupek med seboj neodvisnih celic. življenjsko energijo absorbirajo vsi živi organizmi in zadostna oskrba z njo je nujna za njihov obstoj. Življenjska energija torej na noben način ni posledica življenja, temveč je življenje fizičnih organizmov njena posledica.

NADIJI predstavljajo omrežje kanalov in kanalčkov, ki so razvejani po celem telesu in gosto prepleteni v etrsko tkivo. Nadiji so večinoma etrski dvojniki živcev, ožilja in limfnega sistema. Poleg nadijev, ki podpirajo telesne sisteme, obstajajo tudi samostojni nadiji, ki služijo delovanju sameganadiji etrskega telesa. Naloga nadijev je, da med seboj povezujejo vse dele etrskega in s tem tudi fizičnega telesa. Po njih nepretrgoma kroži življenjska energija, ki kot nekakšna bioelektrika oživlja fizično telo. Po nekaterih virih je vseh nadijev v telesu 72000, drugi pa navajajo celo številko 350000. Nekateri nadiji sovpadajo z meridiani, ki jih pozna in uporablja kitajska klasična medicina pri akupunkturi.

Če bi bili jasnovidni, bi videli etrsko telo človeka kot nekakšno živo svetlobno čipko gosto tkano mrežo svetlobnih niti iz prelivajočih se svetlobnih točk, ki nenehno utripajo. Sturkture, kjer se svetlobne točke zlivajo v žive črte se imenujejo nadiji. Po njih se pretaka življenjska energija. Kjer se nadiji prepletajo med seboj nastajajo svetlobni energijski vrtinci ali čakre.

cakre

ČAKRE izgledajo kot energijski vrtinci, ki sprejemajo določeno energijo in jo prevajajo v človekovo zavest. ąakre so med sabo tesno povezane preko glavnega etrskega kanala sušumne, sicer pa tudi preko ostalega omrežja nadijev. Poleg sedmih glavnih čaker obstaja še 21 manjših, 49 še
manjših in nešteto še manjših centrov, vsi pa nastanejo na križišču večjega ali manjšega števila nadijev, odvisno od velikosti in pomembnosti čakre.

ORGONSKA ENERGIJA je vseprežemajoča in vsepovsod prisotna življenjska energija. Orgon je nasprotna sila entropije in deluje kot kreativna organizirana sila in se lahko izenači s samim življenjem.
Wilhelm Reich roj. 1897/1957 je v svojih raziskavah slučajno odkril tovrstno energijo in jo poimenoval Orgon. Zaradi tega se smatra kot oče orgonske energije, orgonitov in vsega, kar je vezano na orgon. Vendar Reich ni bil prvi niti zadnji raziskovalec, ki je naletel na to energijo. Dejstvo je, da so mnogi narodi imeli izraz za to subtilno energijo že prej: Hinduisiti (prana), budisti in taoisti (chi, ki, rei-ki) grki (eter). Pred dominacijo mehanističnega pogleda na svet (Newton) je tudi zahodna znanost poznala pojem moje energije po katerem je vse fizično samo manifestacija te energije. Po Reichu je tudi Viktor Schrauberger 1885/1958, veliki poznavalec sestave vode, govoril o obstajanju dveh nasprotnih sil: entropijske ali centrifugalne, ki jo karakterizira eksplozija, vročina, uničenje in propad, ter antientropijske, katera je po svoji naravi implozijska, hladna in označuje nastanek novega življenja. Današnji svet, kateremu je glavni izvor energije eksplozija, izgorevanje fosilnih goriv in centrifugalna sila, je po tej logiki obsojen na propad.
V današnjem času je vsesplošno znana delitev orgonske energije na:
Kreativno, pozitivno, antientropijsko in življenjsko energijo ali POR (pozitive orgon)
Energijo, ki uničuje življenje, entropijsko, negativno energijo ali DOR (deadly orgon)
Pomembno je izpostaviti, da sta POR in DOR dve strani medalje, podobno kot Ying Yang princip in da DOR sam po sebi ni slab, ampak v trenutku, v katerem se nahajamo, je današnji svet enostavno prezasičen z DOR-om tj. negativno energijo. če želimo pomagati sebi in našemu planetu, bi moral biti cilj človeške rase, povrnitev ravnotežja med DOR in POR energijo.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Karl Weiz nadaljeval z Reichovim delom in prišel do odkritja t.i. orgonita, oziroma zmesi kovinskih ostružkov, ki so ujeti v poliesterski smoli. Orgonit ima več slojev organske materije (smole) in anorganske materije (kovine), zaradi česar zelo močno privablja orgonsko energijo. Poleg tega, da privablja orgonsko energijo, orgonit opravlja tudi pomembno funkcijo konvertiranja negativnega DOR orgona v pozitivni POR orgon. To se izvaja 24 ur na dan brez kakršnegakoli napajanja. To je bilo veliko odkritje, ker se je orgonit lahko uporabljal v okolju, onesnaženem z negativno DOR energijo. Prav zaradi tega se orgonit uporablja v negativnem energijskem okolju, ker za svoje pogonsko gorivo uporablja negativni DOR. Najbolj pogost naziv za orgonit je orgonski generator, ker ima funkcijo, da neprestano generira negativni DOR v pozitivno orgonsko energijo.
V začetku tega stoletja sta Don in Carol Croft izpopolnila delovanje Weiszovega orgonita s tem, da sta v mešanico kovine in smole dodala razne kristale, ki povečajo konverzija DOR-a v POR tudi do več 100-krat.
Orgonit je zmes, ki ga sestavlja 50 % kovinskih ostružkov in 50 % smole z dodatkom kristalov. Ker smola vsebuje ogljik, ki je organska materija ima zmožnost, da privlači in akumulira orgon, medtem ko kovina kot anorganski material iztočasno privlači in odbija orgon. Takšna kombinacija ustvari kaotično polje, v katerem se orgonska energija dobesedno razstavi in se pri izhodu iz orgona vrne nazaj v svoje naravno ravnotežno stanje kot pozitivni orgon (POR). Kristali v orgonitu imajo zmožnost povečevanja delovanja oziroma konverzije DOR-a v POR s tem, da kristali obarvajo izhodno energijo s svojimi karakteristikami, ki jih imajo.
Orgonit nenehno vrši konverzijo negativnega orgona v pozitivni orgon. To se dogaja pasivno, zaradi česar orgonit ne potrebuje napajanja in vzdrževanja.
S časom se ne izrablja, niti ne slabi.Kristali ki so v orgonitu ne potrebujejo čiščenja kot navadni kristali, ker se v procesu konverzije DOR-a v POR ti isti kristali prav tako očistijo.
Lastnosti kristalov v orgonitu so večkratno povečani zaradi piezoelektričnega efekta, ki se v tej mešanici sestavin pojavlja znotraj samega kristala.
Orgonit se aktivira, ko je v okolici prisoten DOR. Lahko bi se reklo, da je DOR pogonsko gorivo za orgonit.
Delovanje orgonita je lahko zelo malo, do nekaj 10 cm (orgonitni vložki za mobitel) ali celo do 50 in več km (orgonitni cloudbusterji).
Seznitivni ljudje običajno opisujejo pozitivno energijo, ki prihaja iz orgonita kot hladno z modro auro.
Vzpostavitev energijskega, mentalnega in duhovnega ravnotežja
- Vzpostavitev energijskega ravnotežja prostora, v katerem človek prebiva in katero je moteno zaradi različnih sevanj in negativnih vplivov iz okolja. Ko se enkrat to ravnotežje vzpostavi, je človeku omogočeno, da vzpostavi tudi svojo osebno energetsko ravnotežje oz. ponujena mu je možnost, da se lahko ozdravi od obolenj, ki ga pestijo.
- Uravnava in polni energijsko polje (auro) in energijske centre (čakre).
- Omogoča mirnejši spanec in globlji počitek preko noči in skrajša čas potrebnega spanca.
- Emotivno umirja, pomaga pri premagovanju depresije, žalosti in strahov.
- Deluje antistresno, omogoča umirjanje in boljše razpoloženje.
- Vzbuja duhovno zavest in ljubezen do sebe in bližnjih, harmonizira medčloveške odnose.
- Krepi psihične in duhovne sposobnosti, prebuja kreativnost.
- Deluje na sposobnost boljšega spomina in hitrejšega učenja.
- ščiti pred negativno energijo drugih ljudi.
Izboljšanje zdravja
- ščiti pred elektromagnetnim sevanjem (računalniki, TV, mobiteli, mikrovalovne pečice in vsa ostala elektronska oprema), sevanjem podzemnih voda in kozmičnim sevanjem.
- Podpira in krepi imunski sistem. Nemalo ljudi je pričalo o izboljšanjih pri boleznih dihalnih organov, med njimi tudi astme, artritisa, depresije, nespečnosti, kroničnih nočnih mor, migrene, sindroma kronične utrujenosti, šizofrezije, hipertenzije,
- Pomaga pri energijskem obnavljanju organizma, kar je še posebej pomembno pri okrevanju po operacijah, zdravljenju karcenogenih in kroničnih oblezni.
- Zmanjšuje hiperaktivnost pri otrocih.
Izboljšanje kvalitete hrane in pijače
- Orgonizira vodo in jo napolni z prepotrebno življenjsko energijo s čimer izniči negativne efekte, katerim je voda v mestnih vodovodih izpostavljena (klor, kovinske cevi, ).
- Izboljšuje okus hrane in podaljšuje rok trajanja le-te.
- Odstranjuje škodljive posledice eventuelnih aditivov in strupov iz hrane in pijače. Obstaja celo trditev, da steklenica piva, postavljena na orgonitni podstavek, po enem dnevu izgubi alkoholno svojstvo.
Pospeševanje rasti rastlin
- Povečana rast rastlin je eden od prvih in osnovnih eksperimentov, ki jasno dokazuje pozitivno delovanje orgonita. Dandanes na tisoče ljudi postavlja orgonite v svoje vrtove in njive, da bi tako povečali svoj pridelek.
- Zmanjša se število škodljivcev in rastlinskih bolezni.O