Izjava o varovanju podatkov
Spletno trgovino Orgoniti.com lahko brez vsakršnihkoli obveznosti pregledujete in Vam ni potrebno odkriti svojih osebnih podatkov. V kolikor se odločite za naročilo katerega izmed artiklov Vas prosimo, da vnesete svoje podatke kateri so potrebni za izvedbo naročila. Vaši osebni podatki bodo varovani v največji možni meri. Od Vas bomo želeli samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo naročila.

Zbiranje podatkov
Upravljalec podatkov je podjetje ORGOSOL D.O.O.
Spletna trgovina Orgoniti.com zbira Vaše osebne podatke samo, če se odločite za nakup katerega izmed artiklov iz ponudbe.
Zbirajo se samo podatki kateri so potrebni za nemoteno obdelavo Vašega naročila in dostavo Vašega naročila:

-ime in priimek
-naslov
-e-pošta (uporabniško ime)
-kontaktno telefonsko številko
-naziv podjetja (če je uporabnik pravna oseba);
-davčno številko podjetja (če je uporabnik pravna oseba)

Vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo razkrili nepooblaščenim osebam. Dostavni službi bomo zaupali le naslov za dostavo in kontaktno telefonsko številko kamor Vas lahko dostavna služba kontaktira pred dostavo.

Podatki bodo razkriti le, če je ta obveznost določena v zakonu, ali, če je izdan sodni sklep za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi in za zaščito zakonitih interesov spletne trgovine Orgoniti.com.


Varovanje zbranih podatkov
V našem podjetju posebej skrbimo, da pridobljeni podatki ne bi bili izgubljeni, spremenjeni, ali, da ne bi bili nepooblaščeno odkriti, ali da bi bili na kakršenkoli način zlorabljeni.

Vsi podatki so pri prenosu preko interneta šifrirani.